reservace


Spirometrie

Spirometrické vyšetření:

 

Jedná  se o neinvazívní vyšetření.

Pomocí elektronického  systému   se  při vyšetření přímo měří  nádechové a výdechové  objemy  a průtoky.

Další hodnoty se  odvozují. Lze měřit  i  odpory  v dýchacích  cestách, ale ty  lze přesněji stanovit  při   bodypletysmografickém  vyšetření .

Vyšetření  se provádí v době , mimo  dobu, kdy pacient prodělává  respirační  infekci. Některé léky ovlivňují  výsledek. O  tom, zda je  před  vyšetřením   potřebné a bezpečné vysadit rozhodne  lékař, který vyšetření indikoval.

Při vyšetření  pacient  ústy dýchá   do  náustku , který  je  spojen  s registračním a  vyhodnocovacím  zařízením.

Při vyšetření  je  nutné  znemožnit  dýchání  nosem  (používá  se  svorka).

Vyšetření  lze vyhodnotit  bezprostředně po jeho provedení.Možné komplikace vyšetření:


  • Nepříjemný  pocit v oblasti průdušnice
  • Kašel 
  • Krátkodobá  závrať
  • Krátkodobé bolesti hlavy