reservace


Vyšetřovací metody

PRVNÍ KLINICKÉ  VYŠETŘENÍ:
Počitejte  s  dostatečnou časovou  rezervou.  Samotné vyšetření   bude  trvat   alespoň  1  hodinu.

K  vyšetření  si přineste
Doporučení od   vašeho praktického  či jiného  ošetřujícího lékaře.
Platnou průkazku zdravotní pojišťovny.
Od   svého praktického lékaře si vyžádejte výsledky  laboratorních  a pomocných vyšetření, která byla  provedena  v posledním  roce.
Výsledky   základních  vyšetření  jako je  FW,  krevní   obraz s  differenciálním počtem leukocytů,  chemické  vyšetření  moče a  močový  sediment  a pokud  byl  důvod k RTG  vyšetření,  pak   poslední   provedený  RTG snímek plic.
(postačují  již  provedená vyšetření , např. při preventivních prohlídkách, krevních odběrech z jiných důvodů...)

Vyšetření bude  sestávat:
1)  z  rozhovoru, který  bude mít  za  úkol  zjistit všechny  vztahy vašich obtíží a  jejich  charakter. Zjistit  léky, které používáte.  Zjistit  dosud   známé   možné   lékové  a potravinové  alergie....
2) z  kompletního  klinického vyšetření.
3) z  pomocných  vyšetření  jako jsou kožní testy,   ekg,  spirometrické vyšetření...
4) z  vystavení  lékařské  zprávy,  která je  určena pro  vašeho  praktického  lékaře, eventuelně  lékaře, který vás  k  vyšetření objednal.
5) z  doporučení dalšího postupu, poučení , vysvětlení  účinků a  vedlejších  účinků léků, pokud  vám byly  ordinovány,  u  inhalačních  systémů nácvik  jejich použití.

6) termín další kontroly, pokud bude potřeba

 

 Během vyšetření mohu položit dotazy týkající se onemocnění i léčby a budou mi zodpovězeny.