reservace


Jaké léky nemají být používány před kožními testy

Před vyšetřením je třeba týden nepoužívat celkově antihistaminika (ústy, injekčně).
Neaplikovat na pokožku předloktí  žádné masti obsahující glukokortikoidy.
Celkově podávané glukokortikoidycytostatika též ovlivňují výsledek kožních testů, úprava jejich dávky nebo jejich vysazení musí být vždy konzultovány s lékařem.